Gestoria Administrativa

Gestoria administrativa per a empreses i autònoms

Únics al municipi, col·legiats des de l’any 2006, t’oferim suport i orientació amb els tràmits davant l’administració. El nostre departament de Gestoria administrativa està especialitzat, entre d’altres, amb els tràmits davant la Direcció General de Trànsit, altes/baixes, transferències, matriculacions de vehicles.

trabajadora en su ordenador
Trabajadora

Tràmits Empresarials

Gestió de tràmits relacionats amb la constitució i el funcionament d'empreses, com l'obtenció de llicències, permisos i registres necessaris.

Assessorament Comptable

Serveis de comptabilitat, inclosa la gestió de llibres comptables, elaboració d'informes financers i declaració d'impostos.

Tràmits Notarials

Assistència en la preparació i presentació de documents legals davant notaris, com a contractes i escriptures.

Trabajadora
Trabajadora

Tràmits Registrals

Gestió de tràmits davant registres públics, com el Registre Mercantil, per a mantenir actualitzada la informació de l'empresa.

Gestió de Documentació

Ajuda en l'organització i manteniment de la documentació empresarial, incloent-hi contractes, factures i registres de propietat.

Subvencions i Ajudes

Assessorament en la identificació i sol·licitud de subvencions i ajudes públiques disponibles per a empreses.

T'ajudem amb la gestió
administrativa?

Demana una cita ja, amb els nostres gestors!