Assegurnaces

Assegurances de tota mena

L’Assessoria Jordi Fibla és una empresa de gestió administrativa que ofereix un servei integral d’assegurances per a empreses i particulars. L’empresa compta amb un equip de professionals qualificats que poden ajudar als clients a trobar l’assegurança que millor s’adapti a les seves necessitats.

Trabajadora
Trabajadora

Assegurança de vehicles

Aquesta assegurança cobreix els danys que el beneficiari causa al seu vehicle o a altres vehicles en cas d'accident.

Assegurança de salut

Aquesta assegurança cobreix els costos de l'atenció mèdica, tant en cas d'hospitalització com d'atenció ambulatòria.

Assegurança d'habitatge i negoci

Aquesta assegurança cobreix els danys que el beneficiari causa a la seva llar en cas d'incendi, inundació o altre desastre natural.

Trabajador

Assegurança de responsabilitat civil

Aquesta assegurança cobreix els danys que el beneficiari causa a tercers.

Assegurança de vida

Aquesta assegurança cobreix els riscos de mort, invalidesa i incapacità permanent.

Assegurança de pèrdua de renda

Aquesta assegurança cobreix els ingressos que el beneficiari perd com a conseqüència d'un accident o malaltia.

PROTEGEIX L'IMPORTANT

Necessites ajuda amb l'assegurança?

Demana una cita ja, amb els nostres asseguradors!

LA TEVA SEGURETAT, LA NOSTRA PRIORITAT